kominki, piece wolno stojące, wkłady kominkowe
Kominki i piece: 3459    
25 tys. zadowolonych klientów.  | Polityka cookies
Twój koszyk
... jest pusty.
Największa społeczność budujących! 28830 użytkowników, 378017 zdjęć, 445547 komentarzy | mojabudowa.pl
Kategorie
Wkłady kominkowe
Piece, kozy wolno stojące
Biokominki i akcesoria
Kuchnie na paliwa stałe
Kotły C.O
Kominy
Piece na pellet
Kominki elektryczne
Obudowy kominkowe
Elementy montażowe
Grille, kominki ogrod.
Kratki kominkowe
Akcesoria
Rodzaje
Z płaszczem wodnym
Powietrzne
Akcesoria stojące i kosze
Ekrany kominkowe
Elementy kominowe
Dystrybucja ciepłego i zimnego powietrza
Do kominków z płaszczem wodnym
Pozostałe akcesoria i dodatki
Biokominki
Akcesoria do biokominków
Ramy portalowe
Kuchnie na węgiel i drewno
Biolampy
Piece ogrodowe ceramiczne
Piece ogrodowe żeliwne
Piece ogrodowe stalowe
Obudowy tradycyjne
Bez nadmuchu
Z nadmuchem
Stojący
Wiszący
Do kotłów
Kaflowe
Systemy kominowe
Tunel
Kwadrat i prostokąt
Okrągłe
Luft
Akcesoria do pieców
Akcesoria do kotłów C.O.
Akcesoria do kominków
Materiał opałowy
drewno
pellet
węgiel
drewno lub pellet
drewno lub węgiel drzewny
drewno lub węgiel kamienny
biopaliwo
gaz
ekogroszek
paliwa stałe (wszystko palne)
gaz lub olej opałowy
Cechy
Moc
  od  do     
Materiał
Położenie szyby
Powietrze do spalania
Kominek do rekuperacji
Wylot spalin
Funkcja kuchenna
Producenci
Wymiary
Szerokość
od  do   mm

Wysokość
od  do   mm

Głębokość
od  do   mm

Średnica komina
 mm
Menu
Rzetelna firma

Regulamin1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego IGN Kominki. Korzystanie z serwisu internetowego IGN Kominki oznacza zgodę Użytkownika na postanowienia nn. Regulaminu.

1.2 Użytkownik serwisu to osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, która korzysta z serwisu IGN Kominki

1.3 Właścicielem i Administratorem serwisu IGN Kominki jest firma DOMFORT Sp. z o.o. (zwana dalej Sprzedającym), z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 40, 09-410 Płock NIP: 774-306-29-76 REGON: 141438030 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla M. Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000306346.

1.4 Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży towaru niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5 Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.6 Serwis internetowy prowadzi sprzedaż sprzedaż wkładów kominkowych, kominków i akcesoriów za pośrednictwem sieci Internet. Serwis działa pod adresem url: http://www.kominki.ign.com.pl

1.7 Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.8 Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.9 Do korzystania z Serwisu IGN Kominki niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

1.10 Informację o plikach "cookies" oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdują się na podstronie Polityka prywatności.

2. PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

2.1 Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową, telefonicznie lub e-mailem.

2.2 Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, nie będą realizowane.

2.3 Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Konsumenta w formularzu zamówienia będą niepełne.

2.4 Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

2.5 Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego wyrażone są w wartościach brutto Złotych Polskich.

2.6 Każdy konsument ma możliwość wyboru jednej z następujących form płatności:
- gotówką; przy odbiorze osobistym w naszym biurze,
- za zaliczeniem; zapłata kurierowi/listonoszowi/na poczcie przy odbiorze przesyłki,
- przelew bankowy; należność za towary przelewana jest na konto sprzedającego,
- przelewem elektronicznym (on-line),
- kartą płatniczą/kredytową (on-line).

2.7 Sprzedawca zobowiązuje się wysłać zamówiony towar na swój koszt na terenie Polski. Koszt wysyłki poza granicę kraju ustalany jest odrębnie przy każdej transakcji.

2.8 Do każdego zamówienia dołączany jest paragon lub faktura VAT. Dokument ten wysyłany jest pocztą lub drogą elektroniczną.

2.9 Czas wysyłki towaru określony jest przy jego nazwie. Czas realizacji zamówienia to czas wysyłki + czas dostarczenia, który wynosi zwykle 2 dni robocze. Wysyłka zamówionego towaru realizowana jest przez Sprzedającego lub przez firmę dystrybucyjną.

2.10 Zamówienie może być odwołane przez Konsumenta drogą telefoniczną lub e-mailem.

3. UMOWA SPRZEDAŻY

3.1 Po przyjęciu zamówienia pracownik Domfort Sp. z o.o. kontaktuje się z Użytkownikiem w celu potwierdzenia zamówienia oraz ewentualnego uzupełnienia danych koniecznych do realizacji transakcji. Do zawarcia umowy sprzedaży projektu architektonicznego dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Serwis IGN Kominki.

3.2 Wszystkie transakcje zawierane są na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) oraz zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami).

4. GWARANCJA, ZWROTY I REKLAMACJE

4.1 Produkty oferowane w serwisie IGN Kominki są wolne od wad fizycznych i prawnych.

4.2 Administrator Serwisu IGN Kominki odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Projektu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).

4.3 Po otrzymaniu Towaru zaleca się sprawdzenie przez Konsumenta stanu dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Towaru lub też innych nieprawidłowości Towaru zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Konsumenta nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Konsumentowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.

4.4 Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Konsument może zrezygnować z zakupu dokonanego na zasadach sprzedaży wysyłkowej, bez podania przyczyny, jeśli w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru zgłosi fakt odstąpienia od umowy i w ciągu dalszych 14 dni dokona fizycznego zwrotu towaru (drogą pocztową, kurierem lub osobiście). Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy może być złożone telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej na adres: kominki@ign.com.pl lub w formie pisemnej na adres: Domfort Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 40, 09-410 PŁOCK. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie, » formularz zwrotu. Koszt przesyłki zwracanego towaru pokrywa Konsument.

4.5 Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, kopiowania; powinien być zwrócony w stanie nienaruszonym.

4.6 Reklamacji Produktu Konsument dokonuje poprzez zawiadomienie Administratora o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej Projektu.

4.7 Reklamację należy zgłosić Sprzedającemu telefonicznie, e-mailem lub na piśmie. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady.

4.8 Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.

4.9 W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających ww. warunki, gwarantujemy zwrot należności drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto lub przekazem pocztowym na podany na zamówieniu adres.

4.10 W przypadku gdy Użytkownikiem jest Przedsiębiorca prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległości nie przysługuje.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1 Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Konsument wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Konsumentowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

5.2 Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie przez Domfort Sp. z o.o. swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

5.3 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

5.4 W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.5 Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny, w szczególności wobec zmiany obowiązujących przepisów prawnych, decyzji sądu lub właściwego organu, w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu IGN Kominki lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu IGN Kominki na zasadach dotychczasowych.

5.6 Administrator publikuje zmiany regulaminu na stronach Serwisu IGN Kominki. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

Bezpieczne zakupy Masz 14 dni na zgłoszenie zwrotu + 14 dni na odesłanie produktu. Aby zgłosić zwrot produktu wystarczy zadzwonić.
Zobacz regulamin (pt.4.4) Bezpieczne zakupy w internecie!
Bezpieczne zakupy Gwarantujemy Państwu, że wszystkie zakupy dokonane w naszym sklepie są bezpieczne i pewne. Każde zamówienie wykonane na stronach naszego sklepu jest szyfrowane elektroniczne, aby nikt niepowołany nie miał dostępu do Państwa danych. Co więcej każde zamówienie złożone na naszych stronach potwierdzamy telefonicznie jeszcze tego samego dnia lub w następnym dniu roboczym. Zawsze mogą do nas Państwo zadzwonić. Jesteśmy dostępni pod numerem 24 366 99 44.
kliknij na logo i zobacz produkty:
Producent Arcadia    Producent Arysto    Producent Bef    Producent Bertrams    Producent Bronpi    Producent Byrski    Producent CADEL    Producent ClassicFlame    Producent Darco    Producent Godin    Producent Guca    Producent Hitze    Producent Invicta    Producent IwonaPellets    Producent Jabo Marmi    Producent Kawmet    Producent KFD    Producent Kobok    Producent Kratki    Producent Landmann    Producent Laudel    Producent Lava kominki    Producent Lincar    Producent MCZ    Producent Moravia    Producent Nordica    Producent Pama    Producent Parkanex    Producent Piazzetta    Producent Piecepolska    Producent Plum    Producent Poujoulat    Producent Robiren    Producent Romotop    Producent Silca    Producent Sparke    Producent Supra    Producent Tarnava    Producent Thorma    Producent Thorma PP    Producent Uniflam    Producent Unirol    Producent Varmsen    Producent Wamsler    Producent Wentor   
Nowe zdjęcia na blogach
Lista zdjęć z blogów naszych klientów.